SV Wings

A Great Future Lies Ahead

Wat is een algemene aansprakelijkheidsverzekering?

Ook bekend als bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, beschermt de algemene aansprakelijkheidsverzekering u en uw bedrijf tegen “algemene” claims met betrekking tot lichamelijk letsel en materiële schade. Bijna elk bedrijf heeft behoefte aan een algemene aansprakelijkheidsverzekering.

Algemene aansprakelijkheidsverzekering

Algemene aansprakelijkheidsverzekering kan helpen bij het dekken van medische kosten en advocatenkosten als gevolg van lichamelijk letsel en materiële schade waarvoor uw bedrijf wettelijk aansprakelijk kan zijn.

Wat dekt de algemene aansprakelijkheidsverzekering?

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen dekken doorgaans u en uw bedrijf voor claims met betrekking tot lichamelijk letsel en materiële schade als gevolg van uw producten, diensten of activiteiten. Het kan u ook dekken als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan het eigendom van uw verhuurder.Algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt geen letsel van werknemers, auto-ongelukken, punitieve schade (in de meeste staten), vakmanschap, opzettelijke handelingen of professionele fouten.

Wilt u zo een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten? Bezoek www.aansprakelijkheidsverzekering.com om diverse verzekeringen te vergelijken. Wie weet. Misschien vindt u hier wel de juiste zakelijke WA-verzekering.